AKCJA ZADYMIANIA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W PIASECZNIE

0
32

PWiK  Piaseczno rozpoczyna akcję zadymiania sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Piaseczno.

Akcja ta ma na celu sprawdzenie szczelności sieci kanalizacji sanitarnej, likwidację nielegalnych przyłączy, ujawnienie nielegalnego podłączenia wód opadowych i drenażowych do kanalizacji.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. zabrania się wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

W związku z tym PWiK w Piasecznie zwraca się z prośbą o sprawdzenie, gdzie włączona jest instalacja odprowadzająca wody opadowe i drenażowe z Państwa posesji. Włączenie wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej może spowodować zmniejszenie możliwości odbioru ścieków przez istniejącą instalację podczas intensywnych deszczy, co w konsekwencji prowadzi do lokalnych podtopień lub zalewania niżej położonych pomieszczeń.

Sprawdzenie szczelności sieci kanalizacji sanitarnej będzie wykonane za pomocą generatora nietoksycznego dymu. Dym ten jest całkowicie nieszkodliwy, bezwonny, bezpieczny dla ludzi i zwierząt. W przypadku pojawienia się dymu w pomieszczeniach zalecamy przewietrzenie pomieszczeń, a pojawienie się dymu w budynku świadczyć może o niewłaściwie działającej instalacji wewnętrznej budynku.

PWiK Piaseczno przypomina właścicielom nieruchomości do wykonaniu obowiązku określonego w art. 5 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r., poz. 250 z póź. zm.) tj. do przyłączenia swoich nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.

Wszelkich informacji nt. podłączenia do sieci kanalizacyjnej PWiK Piaseczno udziela:
PWiK Piaseczno, Dział Inwestycji, Żeromskiego 39, 05-500 Piaseczno, tel. 22 701 54 03, 22 701 54 25, e-mail: kontakt@pwikpiaseczno.pl, www.pwikpiaseczno.pl

 

Redakcja piaseczno4u

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here