DOM „ZOŚKI” TRAFIA W DOBRE RĘCE

0
61

Dom Tadeusza Zawadzkiego „Zośki”, legendarnego bohatera Szarych Szeregów, po latach trafi pod opiekę harcerzy oraz lokalnego samorządu. Wspólna deklaracja Gminy Piaseczno i Chorągwi Stołecznej Związku Harcerstwa Polskiego ma na celu zachowanie cennego historycznie, zabytkowego domu rodzinnego „Zośki”.

Ogromnie cieszę się, że wspólnym wysiłkiem ocalimy od zapomnienia Dom „Zośki” – mówi Zdzisław Lis, Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno.  Miejsce to było ośrodkiem szkoleń kadry harcerskiej, a w czasie wojny dawało schronienie ludziom podziemia. Powinno ono przypominać młodemu pokoleniu o bohaterskich czynach Szarych Szeregów oraz pięknej przyjaźni, która łączyła młodych ludzi, a wystawiana była na największą próbę. W tym magicznym miejscu autentycznie poczuć można atmosferę, którą znamy z książki „Kamienie na szaniec” – dodaje.  Właśnie dlatego dworek ten służyć powinien edukacji historycznej, a także społeczności lokalnej i harcerskiej. Wierzę, że jesteśmy w stanie wspólnie zaproponować projekty, które ożywią to wyjątkowe miejsce.

Dom „Zośki” zostanie wykupiony z rąk obecnego właściciela, prywatnej osoby, przez Gminę Piaseczno i Chorągiew Stołeczną ZHP. Oba podmioty podzielą się prawem własności po połowie. Uchwałę o odpłatnym nabyciu udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Piasecznie przy ul. Królowej Jadwigi 11 Komenda Chorągwi Stołecznej ZHP podjęła 14 czerwca 2017 (uchwała nr 56/III/2017), działając na podstawie § 60 ust.2 pkt.7 Statutu ZHP oraz § 59 ust. 3 pkt.5. Uchwałą nr 870/XXXII/2017 z dnia 22 marca 2017 Rada Miejska w Piasecznie wyraziła zgodę na nabycie Domu „Zośki” przez Gminę Piaseczno.

Czujemy się spadkobiercami tradycji i historii, która tworzyła się w tym miejscu.  To tu odbywały się kursy „Szkoły za Lasem”, to tu Tadeusz Zawadzki zakończył spisywanie notatek z przebiegu Akcji pod Arsenałem, które wykorzystał Aleksander Kamiński w „Kamieniach na szaniec”. Jednocześnie chcielibyśmy, aby Dom „Zośki” był współczesną przestrzenią do spotkań, debat, warsztatów, działań międzypokoleniowych i społecznych – wyjaśnia harcmistrzyni Paulina Gajownik, Komendantka Chorągwi Stołecznej ZHP. Dla ruchu harcerskiego zakup nieruchomości jest wydarzeniem bez precedensu. To bodaj pierwszy raz, gdy po roku 1989 Związek Harcerstwa Polskiego staje się nabywcą, a nie sprzedawcą majątku o takiej wartości. Mimo wielu wyzwań, które wiążą się z zakupem, jestem przekonana, że podjęliśmy właściwą decyzję  ocenia Gajownik.

Dom trafił do rodziny Zawadzkich w roku 1929. W trakcie II wojny światowej budynek w Zalesiu Górnym pełnił funkcję miejsca spotkań konspiracyjnych oraz bazę dla kursu podharcmistrzowskiego „Szkoła za Lasem”. To tu spotykali się członkowie Rady Szarych Szeregów, Aleksander Kamiński, Jan Rossman, gen. Grot Rowecki i Stanisław Broniewski „Orsza”. Po wojnie Dom nie przeszedł remontu, a z każdym rokiem jego stan pogarszał się. Od roku 2007 stoi pusty, nieogrzewany. W roku 2009 budynek został wpisany do rejestru zabytków.

Strony deklarują chęć renowacji budynku i utworzenia w nim „Domu Spotkań z Historią”.

Informacja prasowa
Biura Promocji i Informacji Gminy Piaseczno

***

Chorągiew Stołeczna jest jedną z 17 jednostek terenowych Związku Harcerstwa Polskiego. Działa na terenie Warszawy i kilkunastu podwarszawskich gmin. Członkami Chorągwi Stołecznej ZHP jest 13 tys. osób. Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowanie charakteru przez stawianie wyzwań.

Piaseczno jest gminą miejsko-wiejską położoną w bezpośrednim sąsiedztwie południowej części Warszawy oraz gmin powiatu piaseczyńskiego. Liczba mieszkańców wynosi ponad 76 tys. Działają tu prężnie organizacje harcerskie, zarówno ZHP jak i ZHR. W tym roku Hufiec ZHP Piaseczno obchodzi 60-lecie istnienia. Na terenie Gminy Piaseczno w części miasta zwanej Zalesiem Dolnym położony jest Dom „Zośki”.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.