Jaki wybrać PIT?

0
0

Czy wiecie jaki PIT roczny powinniście wybrać dla siebie? Przedstawiamy ich krótkie zestawienie.
Uwaga: termin na złożenie trzech z nich mija dzisiaj ! (PIT 16A, 19A, 28)

Deklarację PIT 16A składają osoby rozliczające się na zasadach karty podatkowej. Mają one obowiązek złożyć PIT 16A z tytułu rozliczenia zapłaconej składki zdrowotnej i odliczonej od karty podatkowej w terminie do 31 stycznia 2014 r.

Deklarację PIT 19A składają duchowni którzy zapłacili składki na ubezpieczenie zdrowotne i odliczyli je od zryczałtowanego podatku dochodowego. Termin składania deklaracji mija z dniem 31 stycznia 2014 r.

Deklarację PIT 28 składa się w przypadku opodatkowania przychodów na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego do dnia 31 stycznia 2014 r. :

– dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą,
– prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych,
– osiągając przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy innych o podobnym charakterze umów które nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Deklarację PIT 36 składają podatnicy którzy opodatkowywali swoje dochody na zasadach ogólnych wg skali podatkowej (18-32%) bez pośrednictwa płatnika składek :

– przede wszystkim osób prowadzących własną działalność gospodarczą,
– podatników którzy prowadzili działy specjalnej produkcji rolnej,
– prowadząc najem, dzierżawę lub inne umowy o podobnym charakterze nie rozliczający się ryczałtem,
– podatnicy którzy korzystali z kredytu podatkowego ( art. 44 ust. 7A ustawy o PIT),
– podatnicy którzy są zobowiązani dokonać doliczenia na podstawie art 44 ust 7f ustawy o PIT,
– podatnicy zarabiający za granicą,
– sprzedając nieruchomość nabytą lub wybudowaną w 2008r
– w przypadku wspólnego opodatkowania małżonków gdzie jeden z małżonków może rozliczyć się z PIT 37 (umowa o pracę ) a drugi z działalności gospodarczej to wtedy łącznie należy wybrać PIT 36,
– w przypadku doliczenia dochodów małoletniego dziecka.

Deklarację PIT 36L składają tylko przedsiębiorcy prowadzący własną działalność gospodarczą, wspólnicy spółek osobowych opodatkowanych podatkiem PIT, którzy wybrali metodę liniową opodatkowania swoich dochodów. Polega ona na płaceniu podatku wyłącznie w wysokości 19% od dochodu.

Deklaracja PIT 37 składają wszyscy ci podatnicy, którzy uzyskali przychody i rozliczali się za pośrednictwem płatników składek. Najczęściej są to pracodawcy, zleceniodawcy itp. W przypadku wspólnego opodatkowania małżonków, każdy z nich musi być uprawniony do rozliczenia na PIT 37. Jeżeli jeden składa PIT 36 to i drugi małżonek też rozlicza się na PIT 36.

Deklarację PIT 38 składają osoby prywatne zajmujące się obrotem papierami wartościowymi (giełda) lub zbywają udziały w spółkach.

Deklarację PIT 39 złożymy w przypadku uzyskania przychodu przy zbyciu nieruchomości nabytej lub wybudowanej w roku 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Deklaracje składa się po zakończeniu roku w którym nieruchomość została zbyta i do tego czasu należy zapłacić należny podatek. Termin składania takiej deklaracji upływa 30 kwietnia 2014r.

Termin składania deklaracji PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38, PIT 39 mija 30 kwietnia 2014 roku o godzinie 23.59.

JZ

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here