53. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

0
101

W środę 7 listopada o godz. 9:30 odbędzie się 53. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17.10.2018 r.
 3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działań podejmowanych do obecnej sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
 5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji przez Radnych.
 6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw Sołectw.
 7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
 8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
 9. Bieżące uchwały:

9.1 w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r. (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 21.000,00 zł, w tym na wniosek CUW ? 12.000,00 zł, na wniosek Biblioteki Publicznej ? 9.000,00 zł).

9.2 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Piaseczna dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jazgarzewie.

9.3 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r. (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 14.000,00 zł, na wniosek Ref. ZK na dotacje dla OSP w Jazgarzewie).

9.4 w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r. (dot. zmniejszenie wydatków w wysokości 108.600,00 zł, w tym na wniosek MGOPS ? 99.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej, na wniosek Wydz. SPS ? 9.600,00 zł w związku z realizacją małych grantów).

9.5 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r. (dot. zmniejszenia wydatków o kwotę 224.860,- zł. na wniosek INW).

9.6 W sprawie zmiany uchwały nr 1276/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19.12.2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2018-2028

9.7 W sprawie zmiany uchwały nr 1607/XIXN/2010 z dn. 10.11.2010 r. na wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki działającej pod firmą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie spółka z o.o.

9.8 W sprawie sprzedaży przez Gminę Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej nr ewid. 93, położonej w obr. 54 m. Piaseczno przy ul. Czajewicza.

9.9 W sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka ew. nr 23/59 obr 53 gm. Piaseczno.

9.10 W sprawie sprzedaży przez Gminę Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej nr 37/3 położonej w miejscowości Jesówka gm. Piaseczno.

9.11 w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na dz. 12/1 oraz 13 w Głoskowie w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na dz. 12/1 oraz 13 w Głoskowie.

9.12 w sprawie wyrażenia zgody na spełnienie przez Gminę świadczenia w miejsce zrealizowania zobowiązania w postaci ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu pod garażem wraz z nieodpłatnym przeniesieniem własności znajdującego się na nim garażu na rzecz najemcy ozn. nr ewid. dz. 23/2 oraz 13/102.

9.13 w sprawie wyrażenia zgody na spełnienie przez Gminę świadczenia w miejsce zrealizowania zobowiązania w postaci ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu pod garażem wraz z nieodpłatnym przeniesieniem własności znajdującego się na nim garażu na rzecz najemcy ozn. nr ewid. dz. 76 oraz 23/2.

9.14 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym gruntu stanowiącego część działki ozn. nr ewid. 41/10, obr. 12 położonej w Piasecznie przy ul. Syrenki i ul. Puławskiej.

9.15 W sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Piaseczno.

9.16 W sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Piaseczno.

9.17 W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Piaseczno na rok 2019.

 1. Wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad.

 

Redakcja piaseczno4u

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.