XLVIII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

0
52

W środę 13 czerwca o godz. 9:30 odbędzie się XLVIII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokółu z XLVII sesji Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16.05.2018 r.
 3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działań podejmowanych do obecnej sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
 5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji przez radnych.
 6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
 7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
 8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
 9. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Piaseczno za rok 2017:

9.1. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do informacji o wykonaniu budżetu

9.2. przedstawienie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej dot. sprawozdania z wykonania budżetu

9.3. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej

9.4. dyskusja

9.5. odczytanie projektu uchwały i głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017

9.6. odczytanie projektu uchwały i głosowanie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

 1. Bieżące uchwały:

10.1 w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r dot. zwiększenia wydatków o 306.765,-zł

10.2 w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r dot. zwiększenia wydatków o 38.500,- zł

10.3 w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r dot. zwiększenia wydatków o 1.378.987,- zł

10.4 w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r dot. zwiększenia wydatków o 1.459.000,- zł

10.5.w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r dot. rachunku dochodów samorządowych JB ? CUW

10.6 w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r dot. zwiększenia wydatków o 39.966,- zł

10.7 w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r dot. zwiększenia wydatków o 6.586.496,- zł

10.8 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Piaseczno dla jednostek OSP w Piasecznie

10.9 w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r dot. zwiększenia wydatków o 6600 zł dla OSP

10.10 W sprawie zmiany uchwały nr 1276/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19.12.2017r w sprawie WPF Gminy Piaseczno na lata 2018 ? 2028

10.11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Piasecznie za rok 2017

10.12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie za rok 2017

10.13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury w Piasecznie za 2017 rok

10.14 w sprawie skargi A.J. na odmowę przeniesienia przez Gminę Piaseczno ogrodzenia i bramy automatycznej skarżącego do nowej linii rozgraniczającej

10.15 w sprawie skargi R.W. na negatywne stanowisko Burmistrza M i G Piaseczno kwestii udostępnienia aplikacji modułu SDI i udzielenie odmowy w formie zwykłego stanowiska zamiast decyzji administracyjnej

10.16 W sprawie nadania nazwy SŁONECZNEJ POLANY ulicy położonej we wsi Mieszkowo w gminie Piaseczno.

10.17 w sprawie nadania nazwy PORANNA ulicy położonej we wsi Józefosław w gminie Piaseczno.

10.18 w sprawie nadania nazwy MOZAIKOWA ulicy położonej we wsi Józefosław w gminie Piaseczno.

10.19 w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności nieruchomości położonych w miejscowościach Józefosław i Julianów gm. Piaseczno, stanowiących ulicę Cyraneczki.

10.20 w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno niezabudowanej działki nr 63/4 obr. 20 położonej w Piasecznie przy ul. Zgoda.

10.21 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 200/19 położonej w Głoskowie w gminie Piaseczno.

10.22 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym gruntu o pow. ok. 240 m2, stanowiącego część działek ozn. nr 83/3, 89/90 obr. 33, położonych w Piasecznie przy ul. Gojawiczyńskiej

10.23 w sprawie wprowadzenia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Piaseczno oraz wsparcia działań dla kreowania ich pozytywnego wizerunku.

 1. Wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad.

 

Redakcja piaseczno4u

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.